Trang chủ Sản phẩm Nhà vệ sinh di động Nhà vệ sinh công cộng lắp ghép 6 buồng

Nhà vệ sinh công cộng lắp ghép 6 buồng

Nhà vệ sinh công cộng lắp ghép 6 buồng được bố trí 3 phòng nam và 3 phòng nữ.

Nhà vệ sinh di động lắp ghép 6 phòng

Nhà vệ sinh di động lắp ghép 6 phòng

Nhà vệ sinh lắp ghép dạng container

Nhà vệ sinh lắp ghép dạng container