Nhà thầu lắp đặt chốt bảo vệ tại Quảng Ngãi

11/04/2021 | 533 lượt xem

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HƯNG THÀNH là nhà thầu, đại lý cung cấp chốt bảo vệ, bốt an ninh, chòi canh gác, cabin thu phí, chốt trực cứu hộ, cabin bán hàng, cabin bán vé trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  Sản phẩn đã được lắp đặt tại TP Quảng Ngãi, TX Đức Phổ, huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa..

Nhà thầu cung cấp chốt bảo vệ tại Quảng Ngãi

Nhà thầu cung cấp chốt bảo vệ tại Quảng Ngãi