Trang chủ Sản phẩm Nhà vệ sinh di động Nhà tắm di động đơn Handy H17.2S

Nhà tắm di động đơn Handy H17.2S

Nhà tắm di động đơn bằng vật liệu composite, đây là chức năng tắm của model H17.2. Ngoài chức năng nhà tắm bạn cũng có thể lắp chậu tiểu nam để trở thành cabin tiểu nam.

Nhà tắm di động Handy H17.2S

Nhà tắm di động Handy H17.2S

Nhà tắm di động được biến đổi từ nhà vệ sinh

Nhà tắm di động được biến đổi từ nhà vệ sinh

Album ảnh sản phẩm Nhà tắm di động đơn Handy H17.2S