Thi công cabin kiểm soát phương tiện tại Thái Nguyên

11/10/2023 | 776 lượt xem

Thi công cabin kiểm soát phương tiện, cabin thu phí giao thông, chốt bảo vệ, bốt gác, nhà bảo vệ di động tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như: TP Thái Nguyên, TP Sông Công, TX Phổ Yên, Huyện Phú Bình, Phú Lương,  Võ Nhai, Đại Từ, Định Hoá, Đồng Hỷ

Giao cabin bảo vệ tại Thái Nguyên

Giao cabin bảo vệ tại Thái Nguyên

Lắp đặt cabin thu phí tại Thái Nguyên

Lắp đặt cabin thu phí tại Thái Nguyên

Bán cabin thu phí gửi xe

Bán cabin thu phí gửi xe

Bán cabin bảo vệ tại Nam Định

Bán cabin bảo vệ tại Nam Định