Lắp đặt cabin bốt bảo vệ an ninh tại Cao Bằng

22/04/2024 | 826 lượt xem

Công ty chúng tôi nhận thi công chốt bảo vệ an ninh, chòi canh gác, cabin chốt tuần tra tại tất cả các huyện thị thuộc tỉnh Cao Bằng gồm: TP Cao Bằng và 10 huyện: Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Trấn Biên, Trùng Khánh.

Lắp đặt bốt gác tạo Thác Bản Dốc, Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng

Lắp đặt bốt gác tạo Thác Bản Dốc, Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng

Thi công bốt bảo vệ tại Cao Bằng

Thi công bốt bảo vệ tại Cao Bằng

Bốt bảo vệ di động thông minh

Bốt bảo vệ di động thông minh

Cabin bảo vệ thông minh

Cabin bảo vệ thông minh