Lắp đặt cabin bốt bảo vệ an ninh tại Cao Bằng

10/04/2021 | 527 lượt xem

Công ty chúng tôi nhận thi công chốt bảo vệ an ninh, chòi canh gác, cabin chốt tuần tra tại tất cả các huyện thị thuộc tỉnh Cao Bằng gồm: TP Cao Bằng và 10 huyện: Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Trấn Biên, Trùng Khánh.

Thi công bốt bảo vệ tại Cao Bằng

Thi công bốt bảo vệ tại Cao Bằng

Bốt bảo vệ di động thông minh

Bốt bảo vệ di động thông minh

Cabin bảo vệ thông minh

Cabin bảo vệ thông minh