Cung cấp bốt bảo vệ tại Bắc Giang

10/04/2021 | 159 lượt xem

Chúng tôi nhận cung cấp thi công và lắp đặt chốt bảo vệ, bốt gác an ninh cho khu công nghiệp, khu đô thị, nhà máy,doanh trại quân đôi … trên địa bàn Bắc Giang bao gồm tất cả các huyện thị như: Thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Sơn Động, Hiệp Hòa, Việt Yên. 

Cung cấp bốt bảo vệ tại Bắc Giang

Cung cấp bốt bảo vệ tại Bắc Giang

Nội dung đang cập nhật