Bán nhà bảo vệ di động tại Khánh Hoà

23/08/2022 | 764 lượt xem

Chúng tôi bán và lắp đặt nhà bảo vệ di động, chốt bảo vệ, cabin thu phí, bốt an ninh tại tất cả các TP và huyện thị tại Khánh Hoà như: TP Nha Trang, TP Cam Ranh, và các huyện Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, TX Ninh Hoà. Riêng  huyện đảo Trường Sa chúng tôi chưa thể cung cấp vì chưa có tuyến vận tải.

Cung cấp nhà bảo vệ di động tại Khánh Hoà

Cung cấp nhà bảo vệ di động tại Khánh Hoà

Lắp đặt bốt bảo vệ tại Khatoco  Khánh Hoà

Lắp đặt bốt bảo vệ tại Khatoco Khánh Hoà

Giao nhà bảo vệ cho công ty thuốc lá Khánh Hoà

Giao nhà bảo vệ cho công ty thuốc lá Khánh Hoà

Cung cấp chốt bảo vệ composite tại TP Nha Trang

Cung cấp chốt bảo vệ composite tại TP Nha Trang