Trang chủ Sản phẩm Bốt bảo vệ Nhà bảo vệ đúc bằng frp Vinacabin VC1.7×1.7H

Nhà bảo vệ đúc bằng frp Vinacabin VC1.7×1.7H

Nhà bảo vệ cao cấp đúc nguyên khối từ vật liệu composite cốt sợi thuỷ tinh frp nổi bật bởi khả năng chống nóng và có độ bền vượt trội so với các loại bốt gác bằng vật liệu thông thường.

Nhà bảo vệ cao cấp của Vinacabin nổi bật bởi khả năng chống nóng và có độ bền cao

Nhà bảo vệ cao cấp của Vinacabin nổi bật bởi khả năng chống nóng và có độ bền cao

Chốt bảo vệ Vinacabin VC1.7x1.7H

Chốt bảo vệ Vinacabin VC1.7×1.7H

Khả năng chống thấm dột tốt do mái đúc nguyên khối

Khả năng chống thấm dột tốt do mái đúc nguyên khối