Thi công nhà bảo vệ tại Yên Bái

12/04/2021 | 798 lượt xem

Nhà thầu thi công nhà bảo vệ, cabin thu phí, chốt an ninh, bốt gác, bốt trực chỉ huy, nhà di động tại địa bàn Yên Bái gồm: TP Yên Bái, Thị xã Nghĩ Lộ, huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình..

Thi công nhà bảo vệ tại Yên Bái

Thi công nhà bảo vệ tại Yên Bái

Cung cấp chốt bảo vệ tại Sóc Trăng

Cung cấp chốt bảo vệ tại Hà Nội