Thi công chốt trực bảo vệ tại Bến Tre

10/04/2021 | 447 lượt xem

Chúng tôi nhân thi công lắp đặt các loại chốt trực bảo vệ, chốt canh gác, chốt an ninh, cabin quản lý phương tiện và cabin trạm thu phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các huyện thuộc tỉnh như: thành phố Bến Tre và các huyện: Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú.

Cung cấp chốt bảo vệ tại Bến Tre

Cung cấp chốt bảo vệ tại Bến Tre

Bán nhà bảo vệ tại Bến Tre

Bán nhà bảo vệ tại Bến Tre

Lắp đặt chốt an ninh tại Bến Tre

Lắp đặt chốt an ninh tại Bến Tre