Lắp đặt chốt bảo vệ tại Bắc Kạn

16/01/2024 | 535 lượt xem

Cung cấp là lắp đặt chốt bảo vệ, bốt an ninh, chốt canh gác và cabin bán hàng tại địa bàn Bắc Kạn như: thành phố Bắc Kạn huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm. 

Bán nhà bảo vệ tại Bắc Kạn

Bán nhà bảo vệ tại Bắc Kạn

Cung cấp chốt bảo vệ tại Bắc Kạn

Cung cấp chốt bảo vệ tại Bắc Kạn

Lắp đặt nhà bảo vệ di động tại công trình

Lắp đặt nhà bảo vệ di động tại công trình