Lắp đặt chốt bảo vệ tại Bắc Kạn

10/04/2021 | 473 lượt xem

Cung cấp là lắp đặt chốt bảo vệ, bốt an ninh, chốt canh gác và cabin bán hàng tại địa bàn Bắc Kạn như: thành phố Bắc Kạn huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm. 

Cung cấp chốt bảo vệ tại Bắc Kạn

Cung cấp chốt bảo vệ tại Bắc Kạn