Lắp đặt cabin bảo vệ tại Hải Dương

10/01/2023 | 710 lượt xem

Lắp đặt cabin bảo vệ, booth an ninh, chốt gác bảo vệ  tại Hải Dương gồm TP Hải Dương và 8 huyện: Cẩm Bình, Chí Linh, Gia Lộc, Kim Môn, Nam Thanh, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ.

Giao bốt bảo vệ tại Cẩm Giàng

Giao bốt bảo vệ tại Cẩm Giàng

Bán bốt gác khu công nghiêp

Bán bốt gác khu công nghiêp

Lắp đặt cabin bảo vệ tại KCN Cẩm Giàng

Lắp đặt cabin bảo vệ tại KCN Cẩm Giàng

Cung cấp cabin bảo vệ tại Hải Dương

Cung cấp cabin bảo vệ tại Hải Dương