Cung cấp và lăp đặt bốt gác bảo vệ tại Lai Châu

11/04/2021 | 420 lượt xem

Chúng tôi cung cấp và lăp đặt bốt gác bảo vệ, cabin bảo vệ, cabin kiểm soát ra vào, chòi canh gác, chốt an ninh, nhà bảo vệ di động  tại các huyện thị của  Lai Châu như: TP Lai Châu, huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên..

Lắp đặt nhà bảo vệ di động tại Lai Châu

Lắp đặt nhà bảo vệ di động tại Lai Châu