Cung cấp nhà bảo vệ bằng composite tại Thái Bình

11/04/2021 | 678 lượt xem

Cung cấp nhà bảo vệ , bốt gác, cabin thu phí bằng composite, thép, nhôm, inox  tại Thái Bình gồm: TP Thái Bình, huyện Hưng Hà,  Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng

Cung cấp nhà bảo vệ tại Thái Bình

Cung cấp nhà bảo vệ tại Thái Bình

Nhà bảo vệ cao cấp có khả năng chịu gió cấp 8-9

Nhà bảo vệ cao cấp có khả năng chịu gió cấp 8-9