Bán nhà bảo vệ tại Vĩnh Long

12/04/2021 | 640 lượt xem

Chúng tôi bán nhà bảo vệ, chốt trực bảo vệ, bốt canh gác, cabin đảm bảo an ninh, cabin bán vé.. tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bao gồm tất cả các huyện thị như: TP Vĩnh Long, TX Bình Minh, huyện Vũng Liêm, Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn..

Bán nhà bảo vệ tại Vĩnh Long

Bán nhà bảo vệ tại Vĩnh Long