Bán chốt bảo vệ tại Trà Vinh

21/04/2021 | 936 lượt xem

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HƯNG THÀNH đại lý cung cấp chốt bảo vệ, cabin bán vé, cabin thu phí BOT, bốt an ninh, nhà bảo vệ di động tại địa bàn tỉnh Trà Vinh bao gồm: TP Trà Vính, TX Duyên Hải, các huyện Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú..

Lắp đặt chốt bảo vệ tại Trà Vinh

Lắp đặt chốt bảo vệ tại Trà Vinh