Trang chủ Bốt gác hải quan

Bốt gác hải quan

Bốt gác đặt tại các khu vực hải quan, kiểm soát việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Được trang bị công nghệ hiện đại để kiểm tra và giám sát hàng hóa.