Trang chủ Bốt gác trên cao

Bốt gác trên cao

Bốt gác trên cao cung cấp góc quan sát rộng, dễ dàng phát hiện các mối đe dọa.