Trang chủ Bốt gác sát biển

Bốt gác sát biển

Bốt gác nằm gần bờ biển, kiểm soát an ninh vùng ven biển.