Trang chủ Bốt gác nội thành

Bốt gác nội thành

Bốt gác đặt trong khu vực nội thành, đảm bảo an ninh cho khu dân cư và thương mại.