Trang chủ Bốt gác nội khu

Bốt gác nội khu

Bốt gác nằm bên trong khu vực nội bộ, kiểm soát các hoạt động bên trong.