Trang chủ Bốt gác ngoại ô

Bốt gác ngoại ô

Bốt gác ngoại ô giúp bảo vệ các khu dân cư và nhà máy nằm ngoài thành phố.