Trang chủ Bốt gác đặc khu

Bốt gác đặc khu

Bốt gác nằm trong các khu vực đặc biệt, như khu vực quân sự hoặc khu công nghệ cao.